Životné prostredie v spoločnosti Volkswagen Slovakia

Životným prostredím sa vo Volkswagen Slovakia zaoberá samostatný útvar, ktorý koordinuje činnosti v oblastiach ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Zainteresovaní sú však všetci – od zamestnancov plánovacích oddelení cez výrobných pracovníkov až po ľudí z nevýrobných prevádzok.

Starostlivosť a ochrana životného prostredia sú dôležitou súčasťou stratégie spoločnosti zameranej na dlhodobý rast jej hodnoty. Dopady výrobných procesov na životné prostredie sa preto zohľadňujú vždy vopred. Pri samostatnej realizácii sa spoločnosť riadi princípmi manažmentu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva, šetrenia energií, vôd a nasadzovaním najlepších dostupných technológií.

 

Enviromentálna politika Volkswagen Slovakia

Stiahnuť PDF 

Produkty

Vyvíjame produkty, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu

Viac informácií

Ekologická výroba

Stratégia ekologickej výroby - Think Blue. Factory

Viac informácií

Životné prostredie

Záleží nám na životnom prostredí

Viac informácií

 

Vedúca oddelenia a zmocnenec pre Životné prostredie

Michaela Ploszeková
Tel.: +421 2 6964 2593
Michaela.Ploszekova@volkswagen.sk

 

Zmocnenec pre Think Blue. Factory.

Alexander Matušek
Tel.: +421 2 6964 2410
Alexander.Matusek@volkswagen.sk