Kontakt

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
J.Jonáša 1
843 02 Bratislava
Slovensko

Operátor:
Tel.: +421 2 6964 1111

IČO: 35 757 442
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: SA, vložka č. 1973/B

Ďalšie kontakty

Finančné náležitosti

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Martina Csordás Švecová
Tel.: +421 2 6964 2796
martina.csordas.svecova@volkswagen.sk

Pre bližšie informácie o formách fakturácie:

Tatiana Nováková  
Tel.: +421 2 6964 3184
tatiana.novakova@volkswagen.sk             

Logistické záležitosti

V prípade otázok ohľadom špedície sa môžete obrátiť na
Tel.: +421 2 6964 3505
milan.polak@volkswagen.sk

V prípade otázok ohľadom logistiky sa môžete obrátiť na
Martin Špaček
Tel.: +421 2 6964 3103
martin.spacek@volkswagen.sk

Všetky potrebné informácie pre dodávateľov nájdete na koncernovom portále VW Group Supply http://www.vwgroupsupply.com/portal01/vw/pub

Kontakt pre médiá/Komunikácia

Michal Ambrovič, hovorca
Tel.: +421 902 471 511
michal.ambrovic@volkswagen.sk

Nákupné záležitosti

beschaffung@volkswagen.sk

Návštevy závodu + Offroad Parcours

Tel.: +421 2 6964 6964
visit@volkswagen.sk

Personálne oddelenie

Tel.: +421 2 6964 6000
job@volkswagen.sk

Aktuálne voľné pracovné miesta nájdete v našom online systéme
» Voľné pracovné pozície

Sponzoring a dary

corporate-citizenship@volkswagen.sk

 

 

Kontakt PR/Komunikácia

Za stránky Volkswagen Slovakia a.s. zodpovedá oddelenie PR/Komunikácia. V prípade otázok ohľadom internetových stránok sa obráťte na: