Kontakt

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
J.Jonáša 1
843 02 Bratislava
Slovensko

IČO: 35 757 442
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: SA, vložka č. 1973/B

Ďalšie kontakty

Personálne oddelenie / práca

job@volkswagen.sk

Klientske centrum

Telefonicky (klientska linka): ​+421 2 6964 1000

Aktuálne voľné pracovné miesta nájdete v našom online systéme

» Voľné pracovné pozície

Sociálne služby

Zamestnanci nájdu kontakty v aplikácii VW SK

Mzdové oddelenie

Zamestnanci nájdu kontakty v aplikácii VW SK

Finančné náležitosti

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Monika Ácsová
Monika.Acsova @ volkswagen.sk

Bližšie informácie o formách fakturácie:

Tatiana Nováková  
tatiana.novakova @ volkswagen.sk

Logistické záležitosti

V prípade otázok ohľadom logistiky sa môžete obrátiť na
logistik @ volkswagen.sk

V prípade otázok ohľadom špedície sa môžete obrátiť na:
Bohuš Janoška
materialtransporte @ volkswagen.sk

Všetky potrebné informácie pre dodávateľov nájdete na koncernovom portále VW Group Supply http://www.vwgroupsupply.com/portal01/vw/pub

Záverečné práce – študenti

Dana Vizárová
dana.vizarova @ volkswagen-groupservices.com

 
 
 
 

Návštevy závodu

Kontakt s médiami

  • Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa
  • lucia.makayova @ volkswagen.sk

Manažment vonkajších vzťahov:

  • Barbora Haramiová
  • barbora.haramiova @ volkswagen.sk

Sponzoring a dary

corporate-citizenship @ volkswagen.sk